Το «Παιδικό Σπίτι» δε λαμβάνει καμία απολύτως κρατική επιχορήγηση. Τα παιδιά μας υποστηρίζονται μόνο από τις μικρές ή μεγάλες δωρεές των ανθρώπων που συμπαραστέκονται στις προσπάθειές μας. Το Σωματείο έχει μεγάλα λειτουργικά έξοδα, τα οποία αυξάνονται καθημερινά. Το Δ.Σ. καταβάλει μεγάλη προσπάθεια να ανταποκριθεί στο έργο του. Τα χρήματα που με μεγάλη δυσκολία εξοικονομεί το Σωματείο διατίθενται σε μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού και σε δαπάνες για την καθημερινή λειτουργία του.

Επιδιώκουμε τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα παιδιά και μόνο με τη δική σας βοήθεια μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη συνέχεια της δράσης μας στο μέλλον και να προσφέρουμε στα παιδιά το σπίτι που τους αξίζει.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή όποια άλλη πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 210-4133365

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΛΟΓΟΡΙΑΣΜΟΣ : 190/296168-77

ΙΒΑΝ : GR 4001101900000019029616877