Στο «Παιδικό Σπίτι» πιστεύουμε στον εθελοντισμό και όσα αυτός προσφέρει και πρεσβεύει. Ζητάμε εθελοντές με διάθεση, ενθουσιασμό και ενεργητικότητα, που επιθυμούν να συμμετέχουν με συνέπεια και αφοσίωση στα προγράμματα δραστηριοτήτων με τα παιδιά μας. Έχουμε ανάγκη ανθρώπους που αγαπούν το χώρο και είναι διατεθειμένοι να συμμετέχουν στη ζωή του Ιδρύματος συνειδητά, με κανόνες και χωρίς προσδοκία οποιουδήποτε οικονομικού κέρδους.

Οι τομείς που μπορεί κανείς να απασχοληθεί είναι πχ η ενισχυτική διδασκαλία των παιδιών στα μαθήματα του σχολείου ή ακόμα και η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας σε αυτά καθώς και η δημιουργική απασχόληση με τα παιδιά. Εφόσον επιθυμείτε να δηλώσετε συμμετοχή στην ομάδα εθελοντών, μπορείτε να συνεργαστείτε με την κοινωνική λειτουργό του ιδρύματος και να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο του Σωματείου.

Ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε!