ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το Σωματείο διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο και στελεχώνεται επιστημονικά με 1 Κοινωνική Λειτουργό.

Η σημερινή σύνθεση του Δ.Σ έχει ως εξής :                               
Πρόεδρος :  Κων/νος Φαζάκης
Αντιπρόεδρος : Κων/νος Αγγελής
Γραμματέας : Αικατερίνη Παπαγιαννάκη
Ταμίας : Δημήτριος  Χανιαλίδης
Σύμβουλος :
  Άγγελός Λάβδας
Σύμβουλος : Μέξης Εμμανουήλ
Σύμβουλος : Κατρίνης Γεώργιος

Στο σπίτι εργάζονται επίσης καθημερινά μια κυρία που έχει τον ρόλο της μητέρας και φροντίζει τα παιδιά στις καθημερινές ανάγκες τους

( μαγείρεμα, πλύσιμο, διάβασμα κλπ) καθώς και για την ψυχική και σωματική υγεία τους, δύο άντρες για την παρουσία και φύλαξη των παιδιών την νύχτα, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες και μια καθαρίστρια.

Ακόμα, υπάρχει ένα δίκτυο εθελοντών διαφόρων ειδικοτήτων

( δάσκαλοι, καθηγητές, φοιτητές, ψυχολόγοι, γιατροί κ. α) που βοηθούν στις δραστηριότητες ,μαθήματα, και κοινωνικοποίηση των παιδιών.